top of page

Avverkning

Vi på Skogsvision påstår att skogen innehåller fyra värden. Ekonomiska, rekreation, kultur och naturvärden. Du kanske var med mor eller farföräldrar och planterade som barn, eller kanske du själv har gallrat fram ett bestånd som nu är dags att avverkas. Eftersom jag själv var just den grabb som växte upp på detta viset vet jag vilka känslor och värden skogen för med sig. Skogen för min del är något väldigt personligt vilket jag delar med många andra. Därför jobbar vi på Skogsvision efter en fyrstegsmetod som säkerställer att uppdraget utförs korrekt och med maximal avkastning.

Skogsvision kan idag erbjuda en maskinpark för alla typer av avverkning som är specialutrustad för att klara dålig bärighet, vara skonsamma mot naturen och minimera körskador.

 

Sedan våren -22 går Skogsvision under Meraskog. Tillsammans med deras kompetens, jurister och skogsekonomer vässar vi ert skogsägande ännu mer.

Mikael  Ehn
bottom of page