top of page

 

 

Förutom rätt plantmaterial är det genom röjning som man skapar förutsättningen för beståndets framtid. 

Nu har man chansen att påverka kvalitet, volym och naturvärden för framtiden. 

Vad vill du att din skog ska innehålla om 50år? Med dina önskemål kan vi på Skogsvision hjälpa dig med att ta fram en skötselplan för din ungskog. Därefter utför vi röjning.  

Sedan våren -22 går Skogsvision under Meraskog. Tillsammans med deras kompetens, jurister och skogsekonomer vässar vi ert skogsägande ännu mer.

Röjning

bottom of page