Förutom rätt plantmaterial är det genom röjning som man skapar förutsättningen för beståndets framtid. 

Nu har man chansen att påverka kvalitet, volym och naturvärden för framtiden. 

Vad vill du att din skog ska innehålla om 50år? Med dina önskemål kan vi på Skogsvision hjälpa dig med att ta fram en skötselplan för din ungskog. Därefter utför vi röjning.  

Röjning