Avverkningslag

Just för tillfället söker vi inga nya entreprenörer. Men kontakta oss gärna vid intresse för framtiden.

Krav: 

- Du ansvarar för totalentreprenad (avverkning och skotning)

- Maskiner ska vara krönta enligt Vmf-standard med möjlighet till Sdc-rapportering.

- Pefc certifierad.