Vilka är Skogsvision?

 

Vad betyder skogen för dig?

 

Skogsvision är till för att förverkliga dina mål och visioner med din skogsfastighet. För oss står du som skogsägare alltid i centrum.

 

Skogsbolagen jobbar idag oftast mot egen industri. Ett och samma bolag har sällan det bästa priset på alla sortiment, eller ens sortiment som passar just din skog. Skogsvision´s mål och affärsidé är att förmedla vilka sortiment, sågverk eller massabruk som har bäst avkastning utifrån din skog. 

Som fullserviceföretag inom skogsbrukstjänsternas alla områden, som markberedning, plantering, röjning, gallring, slutavverkning, förvaltning, rådgivning och virkesförmedling har du som markägare en och samma kontakt och företag som utför samtliga tjänster, vilket spar både tid och pengar för dig som skogsägare.

Från planta till planka med egna resurser och redskap som är mer skonsamma mot naturen. 

Genom Skogsvisions  samarbetspartners kan vi idag leverera virket till 80st olika mottagare. Med ett så stort urval av sortiment kan vi kundanpassa apteringen utifrån hur din skog ser ut, maximera sågutbytet och därmed ge bättre avkastning.

 

 

Varmt välkommen med frågor om hur vi kan öka värdet i din skog.

 

 

  • Facebook App Icon