top of page

 
 
 


Det mest traditionella är att plantera gran. Just för att det generellt sätt är det mest lönsamma trädslaget att plantera.
Men varje fastighet har i regel en eller flera avdelningar där andra trädslag alt blandskog trivs bättre.
Fel planta vid fel tidpunkt på fel ställe kan bli en väldigt kostsam historia.
Val av planta kan i regel göras innan avverkning beroende på geografin.


Sedan våren -22 går Skogsvision under Meraskog.Tillsammans med deras kompetens, jurister och skogsekonomer vässar vi ert skogsägande ännu mer.

Plantering

Mikael  Ehn
bottom of page