Det mest traditionella är att plantera gran. Just för att det generellt sätt är det mest lönsamma trädslaget att plantera. Men varje fastighet har i regel en eller flera avdelningar där andra trädslag alt blandskog trivs bättre. Fel planta vid fel tidpunkt på fel ställe kan bli en väldigt kostsam historia.

Val av planta kan i regel göras innan avverkning beroende på geografin.

Kontakta gärna oss på Skogsvision så besöker vi er på plats.

 

 

Mikael  Ehn

Plantering