Markberedning

Efter avverkning bör marken ligga i träda i en eller flera säsonger, beroende på marktyp. Att i god ro välja rätt planta för maximal tillväxt och bra föräntning i framtiden. Oavsett vad du väljer är det vid ytterstra vikt att skapa plantan så bra förutsättningar som möjligt. Markberedda planteringspunkter håller plantan fuktig under torra perioder, minimerar angrepp av snytbagge och frostskador i låglänt mark.

För att inte skada naturliga ledningar i marken som förser skogen med friskt och syrerikt vatten använder vi oss av markberedare som är byggd för endast detta ändamål. På så vis har vi kunnat halvera vikten på basmaskin mot traditionella markberedare vilket skapar bästa förutsättningar med väldränerad mark för kommande bestånd.

Vi kan i samband med markberedning utföra dikesrensningar med samma maskin.

Mikael  Ehn