Skogsvision samarbetar med Sveriges största skogsägare och säljer/förmedlar timmer, massaved och biobränsle till kunder inom främst massa och sågverks industrin.

Dessutom gör vi markaffärer och utvecklar skogen som en plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Det är ett stort ansvar att bedriva skogsbruk samt utveckla nya affärsmöjligheter och användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. Hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Ett träd som planteras i dag ska skördas om 60–120 år. 

Skogsbolagen jobbar idag oftast mot egen industri. Ett och samma bolag har sällan det bästa priset på alla sortiment, eller ens sortiment som passar just din skog. Skogsvision´s mål och affärsidé är att förmedla vilka sortiment, sågverk eller massabruk som har bäst avkastning utifrån din skog.

Genom förvaltning eller uppdrag förhandlar Skogsvision fram priser med industrin av den totala volymen från er som kunder

Skog kan säljas som rotstående eller avverkad i form av uppdrag eller leveransvirke.

 Sälja Virke