top of page

                              

 

Och så en dag så står du som ny ägare på fastigheten. Genom arv eller att du förvärvat den?  Hur ser din skog ut idag, vad vill du med din skog och hur ska den se ut i framtiden? Hur mycket vill ni själva göra på fastigheten? Skogsvision förvaltar idag fastigheter på olika sätt efter kundens önskemål, allt ifrån hela kedjan till att bara rådge med skötselplan.

Allt för stora värden kan gå till spillo om inte skogen sköts på rätt sätt eller inte alls.

Om inte tiden, kunskapen eller inte det rätta intresset finns kan en lösning vara att lämna över delar eller hela skötselansvaret till oss för att genom dina önskemål höja värdet på din skog. 

Sedan våren -22 går Skogsvision förvaltning under Meraskog. Med deras kompetens, jurister och skogsekonomer vässar vi ert skogsägande ännu mer.

 

Klicka på länken nedan för att komma till er skogsrådgivare.

 

 

Förvaltning

Mikael  Ehn
bottom of page