Och så en dag så står du som ny ägare på fastigheten. Genom arv eller att du förvärvat den?  Hur ser din skog ut idag, vad vill du med din skog och hur ska den se ut i framtiden? Hur mycket vill ni själva göra på fastigheten? Skogsvision förvaltar idag fastigheter på olika sätt efter kundens önskemål, allt ifrån hela kedjan till att bara rådge med skötselplan.

Allt för stora värden kan gå till spillo om inte skogen sköts på rätt sätt eller inte alls.

Om inte tiden, kunskapen eller inte det rätta intresset finns kan en lösning vara att lämna över delar eller hela skötselansvaret till oss för att genom dina önskemål höja värdet på din skog.

1. Vad vill ni med fastigheten? Skogsvision rådgör gärna med förslag utifrån era tankar.

2. Vilka är målen? Utifrån hur skogen ser ut idag lägger vi upp en plan på åtgärder.              3. När, var och hur? Hur snabbt ska vi nå målen, vilka redskap är lämpliga samt kostnader.

4. Uppföljning! Direkt efter utförd åtgärd samt med kontroll varje år följer vi upp resultatet.

 

Förvaltning

Mikael  Ehn