• Wix Facebook page

"Bruka skogen   på naturens  villkor"

Hur ser din skog ut och vad vill du med den?

 Vi på Skogsvision hjälper er gärna att ta reda på det.

Med Skogsvision har du som markägare samma kontakt och företag som utför samtliga tjänster med egna resurser från planta till planka, vilket spar både tid och pengar för dig som skogsägare.

Genom Skogsvisions  samarbetspartners kan vi idag leverera virket till 80st olika mottagare. Med ett så stort urval av sortiment kan vi kundanpassa apteringen utifrån hur din skog ser ut - maximera sågutbytet - leverera till bäst betalande industri och därmed ge bättre avkastning.

Skogsvision bildades 2007 och vi jobbar ständigt med utveckling för minimal påverkan mot naturen och med att ta fram arbetsmetoder och redskap som är mer skonsamma mot naturen. 

Vi ombesörjer skogsbrukstjänster med egen personal inom alla områden, som markberedning, plantering, röjning, gallring, slutavverkning, förvaltning, rådgivning och virkesförmedling. Även jakt, fiske o rekreation. 

 

Efter kostnadsfritt platsbesök går vi tillsammans igenom fastigheten i en fyrstegsmetod.

 

Varmt välkommen med frågor om hur vi kan öka värdet i din skog.

Mikael  Ehn