top of page

Barkborresök med hund

Granbarkborren avger feromoner när den svärmar, dessa dofter kan vi lära hunden att känna igen och på så sätt lära hunden att markera de träd som barkborren angripit. Med förarens samlade kompetens och erfarenhet om skog och barkborre tillsammans med hundens känsliga nos blir vi ett oslagbart team i jakten på barkborren! 

Kontakta oss för en offert för sök av barkborre i er skog. Vi är tillgängliga i hela Sverige.

Vi hjälper även till med virkesförmedling om behov finns. 

070-44 29 997

karin@skogsvision.se
 

Hunden Vida, en malinois. När hon söker barkborre

Varför anlita en hund till att söka efter barkborrar?

 

Rädda virkesvärdet innan det är för sent! 

Vi söker av ca 5-10 ha/timma berorende på terräng, vindförhållande och angreppens storlek. 
Vi har spetskompetens kring barkborrar, kan tidsbestämma angreppen
och lägga upp en plan för hur ni bäst hanterar de hittade angreppen för att förhindra nya angrepp. 

En hund kan hitta angreppen redan en timme efter att trädet blivit angripet,

då kan det mänskliga ögat endast hitta borrmjöl om vi står precis intill stammen.

På detta sätt kan vi i ett tidigt skede hitta angreppen och rädda stora virkesvärden. 

Karin har under mer än 10 år jobbat med skog och samlat på sig mycket kunskap

och erfarenhet som är till hjälp i sökarbetet. 
Hunden Vida har genomgått en gedigen utbildning för att bli barkborrehund. 

Certifikat bbhund

Artikel från Meraskog om Vida

 

Mer information om barkborresök med hund:

bottom of page