top of page

Svensk Skogsvision

Svensk Skogsvision bildades av Mikael 2008 och har sedan starten präglats av att hjälpa skogsägare att sköta sin skog. Med stor kunskap och erfarenhet har Skogsvision förvaltat fastigheter, utfört avverkningstjänster, skogsvårdstjänster och rådgivning.

Ett stort fokus har legat på förvaltning och avverkning i känsliga biotoper, både gällande bärighet och naturmiljöer. Karin har varit delaktig vid sidan om men har sedan 2024 gått in i företaget. 

Skogsvision är till för att förverkliga dina mål och visioner med din skogsfastighet.
För oss står du som skogsägare alltid i centrum!

Varmt välkommen med frågor om hur vi kan öka värdet i din skog.

Mikael och Karin med hundar i barrskog
bottom of page